Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B8 : Sistem Daftar Inventori Sekolah

- Menyimpan stok untuk semua unit seperti sains, kemahiran hidup,
- perabot, PJK, Pendidikan Seni yang bernilai kurang dari RM500.00 mengikut kad KEW 313.
- Pelbagai laporan seperti jumlah stok di tangan, jumlah stok diterima dalam satu tahun dan nilai stok yang diterima dari setiap pembekal.
- Stok mudah dicari untuk dikemaskinikan.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd