Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B6 : Sistem Ponteng Sekolah

- Menyimpan rekod maklumat kes ponteng dan menyediakan surat-surat amaran kerana ponteng.
- Mencetak pelbagai surat kepada ibubapa/penjaga seperti surat panggilan, surat perjanjian, surat buang sekolah dan surat berhenti sekolah.
- Membuat analisis mengenai kes ponteng habitual dan kes ponteng non habitual mengikut jantina, kaum dan kelas.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd