Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B4 : Sistem Pengurusan Jadual Waktu Ganti

- Menyediakan jadual waktu ganti dengan cepat, tepat dan adil.
- Mencetak jadual waktu peribadi guru dan jadual waktu induk.
- Menjalankan pelbagai "queries" mengenai masa lapang guru, mata pelajaran dan kelas.
Contoh: Mencetak satu senarai guru yang mengajar Matematik dan kelasnya bagi sesuatu masa atau satu hari untuk kegunaan nazir Matematik.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd