Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B2 : Sistem Daftar Pelajar

- Menyimpan pangkalan data pelajar mengikut kelas (guru tingkatan) dan pangkalan data pelajar induk (pejabat).
- Mencari dan mencetak maklumat seseorang pelajar dengan cepat, seperti senarai nama kelas, butir-butir peribadi pelajar seperti jadual kedatangan.
- Membuat pertanyaan mengenai biasiswa, SPBT, dll.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd