Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B15 : Sistem Katalog Buku

- Menyimpan katalog buku Pusat Sumber Sekolah (PSS).
- Pelbagai cara mengesan buku dalam perpustakaan sekolah.
- Analisis buku mengikut rak.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd