Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B14 : Sistem Penilain Aktiviti Kokurilulum

- Ia terdiri daripada 4 program :
I. Program Badan Beruniform -- dikendalikan oleh setiap badan beruniform
II. Program Persatuan -- dikendalikan oleh setiap persatuan
III. Program Kelab Permainan -- dikendalikan oleh setiap kelab
IV. Program Kelas -- dikendalikan oleh S/U Koku
- Pangkalan data bagi program I, II, dan III diberi nama mengikut kod badan beruniform, persatuan dan kelab permainan. Ia dibuat pada cakera liut dan disimpan oleh guru penasihat masing-masing.
- Program IV dipasang kepada cakera keras di dalam komputer pejabat. Pangkalan data kelas diberi nama mengikut nama kelas.
- Program I, II dan III boleh menghitung markah dan gred mengikut kategori yang ditetapkan oleh Kementerian. Pada akhir tahun markah akan dipindah kepada fail kelas oleh sistem ini untuk mendapat markah purata bagi ke-tiga-tiga unit kokurikulum itu. Sijil dan analisis boleh diperolehi. Senarai nama kelas dengan keputusan markah bagi setiap unit boleh dicetak untuk disimpan oleh guru tingkatan.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd