Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B13 : Sistem Rekod Kaunseling

- Menyimpan rekod maklumat pelajar yang menyertai sesi rundingcara.
- Menyediakan laporan sesi kaunseling mengenai seseorang pelajar apabila diperlukan (sulit).
- Menyediakan laporan analisis mengenai jenis masalah, cara datang untuk kaunseling dan jenis kaunseling yang telah dijalankan mengikut kaum, jantina dan tingkatan mengikut format Borang BK 02.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd