Product
School Management System : 


B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

B11 : Sistem Pergerakan Gaji (SSB)

- Menyediakan butir-butir guru dan kakitangan sokongan untuk tujuan pergerakan gaji.
- Menghitungkan markah purata untuk penilai 1 & 2.
- Mencetak sijil-sijil pergerakan gaji untuk semua guru dan kakitangan sokongan.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd