Product
School Management System- PERISIAN KOMPUTER PERNILAIAN
A1 Sistem Pernilaian SPM Untuk Tingkatan 4 & 5
A2 Sistem Pernilaian SPMV Untuk SM Teknik
A3 Sistem Pernilaian STPM Untuk Tingkatan 6
A4 Sistem Pernilaian PMR Untuk Tingkatan 1, 2 & 3
A5 Sistem Pernilaian UPSR Untuk Sekolah Rendah

 

- PERISIAN KOMPUTER PENGURUSAN SEKOLAH & LAIN
B1 Sistem Maklumat Staf
B2 Sistem Daftar Pelajar
B3 Sistem Gaji Sekolah
B4 Sistem Pengurusan Jadual Waktu Ganti
B5 Sistem Disiplin Sekolah
B6 Sistem Ponteng Sekolah
B7 Sistem Sukan Sekolah
B8 Sistem Daftar Inventori Sekolah
B9 Sistem Daftar Harta Modal Sekolah
B10 Sistem Keahlian Koperasi Sekolah
B11 Sistem Pergerakan Gaji (SSB)
B12 Sistem Banci Bacaan Pelajar
B33 Sistem Record Kaunseling
B14 Sistem Pernilaian Aktiviti Kokurikulum (Baru)
B15 Sistem Pengkatalogan Buku

Semua perisian dibangunkan dengan program yang berlesen.
Buku panduan juga disediakan.

Copyright 2001-2007. All rights reserved. Quantum Computer (M) Sdn Bhd